Elefanten i Nyhetsrommet

«Fake news» har tredd inn i nyhetsdiskursen vår, big time. Som en stor krigselefant raser den gjennom gamle nyhetstradisjoner. Men per dags dato har ikke begrepet en virkelig god definisjon, derfor er det god grunn til å stille seg kritisk til bruken av «fake news» som begrep. Samtidig klarer hverken media eller politikere å la vær å snakke om fenomenet, det er på alles lepper.

Illustrasjon av Sunniva Tvedt
Illustrasjon av Sunniva Tvedt

Jeg liker ikke «fake news». Det kan virke som et pussig utsagn siden det er en selvfølge at falske og løgnaktige nyheter er negativt, men er det virkelig dette begrepet dreier seg om? For de som har fulgt nøye med er det mye som tyder på at «fake news» brukes om mer enn uprofesjonelle media så langt. Er ordet misbrukt, overbrukt, unyttig eller overflødig? Sjefsredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen, sier selv at «det er et problem at alt man ikke liker, det kaller man «falske nyheter». Vi må rydde litt i begrepsverdenen». Jeg er enig, og for meg fremstår «fake news» nærmest som begrepsløst.

Det er all grunn til å stille seg kritisk til bruken av «fake news». Jeg mener at definisjonen på begrepet er usikker per dags dato, samtidig som media og politikere er veldig opptatte av fenomenet. Begrepet vil kanskje få en klarere definisjon i fremtiden, men hvem som avgjør definisjonsspørsmålet og ender opp som en autoritet er vanskelig å spå. Så lenge samfunnet ikke har en god nok forståelse av begrepet kan det brukes der det «passer». En av farene er at «fake news» kan bli brukt til egen vinning. Norske politikere har allerede tatt begrepet i bruk, for eksempel justisminister Amundsen. Han mente at avisen Nordlys skrev «fake news». Kjernen i saken var at Nordlys sin artikkelen ikke var representativ for Amundsens egne uttalelser i saken, noe som fikk ham til å reagere.

Men «fake news» er en dårlig beskrivelse på enkel feilinformasjon, fordi «fake news» bærer med seg andre og mye mer negative konnotasjoner. Tenk på det, «falske nyheter» har ikke helt samme klangen
som «fake news». Det er muligens en viss distinksjon mellom de to ordene, samtidig bruker norsk media «fake news» og «falske nyheter» om hverandre. Det gjør ikke saken enklere, men hvis de betyr det samme hvorfor det da er nødvendig å bruke den engelske oversettelsen av «falske nyheter»? Kanskje noen med politisk autoritet kan hjelpe oss: NRK publiserte 5. apr il en artikkel om hvordan åtte politikere definerte «fake news». De var uenige seg imellom om fenomenet er et samfunnsproblem. Men det var stort sett konsensus om at det var usannheter framstilt som sannhet. Noen definisjonsforskjeller var det mellom intervjuobjektene, og noen politikere beskyldte andre partier for å bedrive falske nyheter. Elegant.

Hvis vi skrur tiden tilbake til før det amerikanske presidentvalget, så ville kanskje falske nyheter sidestilles med intet mer enn løse rykter. La meg derfor minne på at begrepet virkelig kom til verden i løpet av USAs forrige valgkamp, introdusert av ingen ringere enn det oransje lykketrollet vi alle har lært å kjenne. Mange tolker president Trumps uttalelser som at han brukte (og bruker) begrepet om saker han selv ikke liker. Hvis det er dette «fake news» betyr, kan man da sidestille begrepet med bruken og nedlatenheten av «nettroll»? Det har blitt skrevet utallige artikler om «falske nyheter», og jeg har lest mange av dem uten å bli nevneverdig klokere på begrepets betydning. Det eneste jeg har funnet ut er at det er et for bredt begrep til å være brukbart. Det er et «vassord».

Som forøvrig sagt er media og politikken opptatte av «fake news»; I min mening sykelig opptatte av fenomenet. VG, Dagbladet og NRK har inngått et samarbeid for å bekjempe det de velger å kalle «fake news», dette samarbeidet skal ifølge planen materialisere seg i tjenesten Faktisk. På hjemmesiden www.faktisk.no står det at «Faktisk skal faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter som sprer seg i det norske samfunnet.» Videre sier de at tjenesten skal jobbe mot «fake news», faktasjekke politikere og hjelpe publikum å navigere i sosiale medier.

Det er ikke som om noe lignende har ikke blitt forsøkt før. Facebook og Google har allerede faktasjekking i sine tjenester, også tilgjengelig for norske brukere. Tjenestene drives av to ting: Faktasjekkere (faktiske mennesker) og automatiske algoritmer. Hva er verst: Sannhet i nåde av menneskers egen subjektive mening, for fakta trenger ikke alltid være objektivt. Eller sannhet i nåde av en datamaskin som ikke eier fantasi til å forstå menneskers samfunn? Dette har ikke har gått ubemerket hos amerikanske politikere, som mener praksisen minner om sensur eller informasjonskrig. Jeg spår at tjenester som Faktisk blir en byrde for leseren. Jeg tror der blir nok et ledd man bør stille seg kritisk til, og det i tillegg til den originale nyhetsartikkelen.

Google, Facebook og Faktisk er eksempler på hvor sterkt «fake news» har blitt, det blir tatt alt for seriøst. Er verden så komplisert at det ikke hjelper å stille seg de vanlige spørsmålene: hvem, hva og hvorfor? Og eksisterte det overhodet noen grunn til å tvile på NRK, VG og Dagbladet sine nyhetsartikler før «fake news» stakk fram det stygge hodet sitt? Jeg velger å la dette spørsmålet stå åpent. Jeg tror ikke det er mulig eller ønskelig å drepe «fake news»-elefanten, men jeg vil i det minste skyte en bedøvelsespil på den. Da har vi en mulighet til å studere elefanten, forstå den, fornekte den eller omfavne den. Når den våkner igjen vil den uansett rase videre av gårde.

Kilder:

  • http://faktisk.no
  • https://www.nrk.no/virkelighetskrigen/slik-definerer-norske-politikere-_falske-nyheter_-1.13415491
  • http://www.aftenposten.no/kultur/Justisminister-og-Frp-politiker-Amundsen-truet-med-avisboikott—Regjeringen-boikotter-ingen-nyhetsmedier_-svarer-statsministerens-pressesjef-614101b.html
  • https://www.nrk.no/kultur/historisk-samarbeid-om-faktasjekking-1.13438305
  • https://www.nrk.no/urix/facebook-offensiv-mot-falske-nyheter-1.13323663
  • https://www.nrk.no/kultur/frp-politikere-mener-avisa-nordlys-skriver-_fake-news_-1.13348450
  • http://itavisen.no/2017/04/07/facebook-gjorsom-google-trapper-opp-kampen-mot-det-demener-
    er-falske-nyheter/