Ad fontes fyller fem

Denne uken feirer Ad fontes femårsdag, og til tross for sin relativt unge alder har studentkaféen alt klart å utrette mye for studentmiljøet på Det humanistiske fakultet. Ad fontes fylte et merkbart tomrom hos HF-studentene, som i lang tid hadde opplevd lite samhold på fakultetet. Nå, fem år etter studentkaféen startet opp, står den som et selvsagt del av studiehverdagen for mange. I Atrium sine arkiv finner man spor av lengselen som fantes for et slikt sted, og glimt av veien fra idé til åpningsdag i 2011. Ved å kun kikke på Atriums utgivelser vil man ikke få et komplett bilde av den kronglete løypa som iniativtakerene bak Ad fontes måtte gjennom, men vi håper likevel at det kan være et spennende innblikk i studentkaféens historie.

HF-fester

Lenge før Humanistisk Studentutvalg (HSU) tok iniativ til å starte studentkafé, hadde de en noe vaklende tradisjon med arrangering av studentfester. Den første som er dokumentert i Atrium var i 1/1995, da fakultetet het “Det historisk-filosofiske fakultet” og studentutvalget “HFSU”. Her har Atrium-journalist Kjell Arne Kallevik skrevet en varm anmeldelse av studentfesten som ble holdt på Hulen. Best av alt, mente han, var hva denne festen kunne ha å si for HF-studentenes miljø:

Det er å håpe at dette var første etappe i noe som bør bli en tradisjon: Fester der HF’ere kan treffes, utveksle fagprat og tullprat og ha det gøy. Studentutvalget har som ønske og mål å få i gang flere felles aktiviteter for HF-studentene, og dess mer studentene støtter opp om dette, dess bedre vil det selvsagt bli. Første forsøk på Hulen denne tirsdagskvelden gav i allefall stor tro på fremtiden.

Etter dette gikk det noe opp og ned med festene arrangert av studentutvalget. På lederplass i Atrium 1/2000 omtales tidligere HF-fester som mislykka forsøk på tvangssosialisering, men det følges opp med en glødende anmeldelse av en HF-fest holdt i februar samme år. Nok en gang var det på Hulen festen ble arrangert, og denne gang var det over 300 som løste inn billetter. Igjen var det de mulige konsekvensene for HFs studentmiljø som ble trukket frem:

Filologisk forening jobber nå med å skaffe et eget festlokale for HF-studenter, og etter oppslutningen om Hulenfesten å dømme øyner vi den lille gnisten som skal til for at dette kan bli en realitet. på sikt kan vi kanskje få skapt den HF-kulturen som har vert [sic] sårt savnet på universitetets største fakultet. Frøet er nå sådd, og la oss håpe at fremtiden vil gi oss mange gode stunder sammen i det som kan bli vårt eget samlingssted.

Hvor lenge filologisk forening eller studentvalget aktivt prøvde å få i gang et slikt samlingssted er usikkert. Selv om det kanskje var sådd et frø med den vellykka festen, tok det mange år før noe som Atrium kunne skrive om kom opp av jorda.

 

Manah Manah

Når spiren først dukker opp i 2009, er drømmen om et samlingssted for HF-studenter på god vei til å realiseres. I Atrium 1/2009 har de snakket med daværende HFSU-leder Kjartan Tveitnes Pedersen, som beskriver hvordan arbeidet med en HF-pub går:

Et annet prosjekt Tveitnes Pedersen ser for seg som en potensiell suksess er den planlagt HF-puben, som i fjor høst gikk under arbeidstittelen Manah Manah. Planen var da å innrede kjelleren på Sydneshaugen skole til å bli en sosial arena for HF-studenter, hvor man så for seg at man kunne ha matservering, filmvisninger, seminarer og lignende. Planen fikk imidlertid et lite skudd for baugen da eiendomsavdelingen før jul konkluderte med at lokalet ikke oppfyller brannforeskriftene.

mahna
Manah manah! John E. Barrett. © The Muppets Studio, LLC. © Disney Enterprises. All Rights Reserved

I samme intervju oppfordrer Pedersen studenter til å engasjere seg, og å komme med ideer og innspill. Artikkelens hovedfokus var at HFSU var på bedringens vei etter lenger tids dødperiode, noe som kanskje var et symptom på manglende engasjement blant HF-studenter.

Etterhvert som arbeidet fortsetter med HF-puben forsvinner navnet Manah Manah, samtidig som det dukker opp en ny kandidat for lokale. I Atrium 2/2009 forklarer den nye HFSU-lederen Elise Dåvøy at man nå har gått over til å planlegge studentkafé i “vaktmesterboligen” på Sydneshaugen skole:

Nå gjenstår bare en godkjennelse fra fakultetsstyret, noe Dåvøy håper og tror vil gå i orden. Planen er å gjøre vaktmesterboligen til en uformell sosial møteplass for HF-studenter. Her planlegges det etablering av både spillerom, møterom, filmrom, kontor og byttebibliotek. (…) Dåvøy forteller at HFSU kommer til å arbeide med oppussingen av vaktmesterboligen i sommer, og de håper at åpningen kan skje i høstens fadderuke.

Men igjen støter de på problemer. I Atrium 3/2009 gir Dåvøy en oppdatering på situasjonen: de trenger penger for å sikre brannsikkerhet og rullestoltilgang til vaktmesterboligen. Likevel er ikke alt håp tapt, da det muligens står igjen enda et alternativ: “Det er også en mulighet for at kantina i HF-bygget, som for øyeblikket ikke er i bruk, kan benyttes som lokale for HF-puben.”

Vaktmesterboligen Hanne Dale
Arkivfoto av vaktmesterboligen slik den så ut før møblene ble flytta ned til Ad fontes (Foto: Hanne Dale)

 

Ad fontes

Manglende dekning i Atrium gjør at vi må gjøre et hopp over det som kanskje var den viktigste fasen: sikring av lokale. Med Tor Sivertsen Prestegård, Linnea Reitan Jensen og Audun Kjørstad i spissen klarer HSU å overtale universitetet til å skjenke dem den tidligere ansattkantina i første etasje av HF-bygget. Atrium plukker opp trådien igjen i Atrium 4/2010, hvor det i lederplass skrives om navnekonkurransen som ledet til Ad fontes:

Frå 155 ulike namneforslag (skal vi tru dei involverte) har dei leiandre kreftene i HSU enda opp med noko på latin likevel: Ad fontes : til kjeldene. Dette er vel eit like godt råd som noko anna når det nærmer seg eksamenstida, sjølv om det er då ein aller helst skulle oppsøkt heilt andre typar kjelder – noko ein HF-pub vel også kan ordne. Ein fakultetspub burde vere eit godt iniativ til å støtte opp om fag- og fakultetsrelaterte iniativ av både sosial og fagleg art (sjølv om dei fleste av oss har godt av å komme oss ned frå Høyden med jamne mellomrom – ja kanskje heim til og med?). Gammal sed og skikk her til lands har vel vore å meine at det er betre å bere meir vit nedover bakken frå Johanneskirka enn øl i magen, skulle eg tru. Samtidig blir vel øl med vit, veldig fint; og ei fruktbar kjelde til samtaler når det lir på?

Denne skepsisen mot Ad fontes forsvinner raskt etter at studentkaféen har åpnet, og på lederplass i neste utgave, Atrium 1/2011, kan man lese at studentpuben ble godt motatt:

Det ser nemleg ut til at HF’arar og andre som likar å dandere seg rundt i sofagrupper, nippe til eitt eller anna å drikke, og samtidig bli åndeleg opplyste på bedageleg vis, går godt tider i møte. Ad Fontes (sic) har som kjent opna dørene, og verkar kunne bli ein fortreffeleg plass for tilbakelente kaffi-og-sofakrok-studiar – sikkert for endå fleire når dei får eit skilt til inngangen. Framover våren vil det òg bli halde ulike arrangement der, mellom anna filosofistudentane sin nystarta “filosofikafé” Hybris.

Ettertiden har vist at sofagrupper, kaffi og bedagelig åndelig opplysning har passet HF-studenter bra. Fra åpningen av og utover dukker Ad fontes hyppig opp i Atrium, men da gjerne som kulisse i intervju med masterstudent, eller i spalter som “Fire på Ad fontes” (Atrium 2/2011).

mikkel
Utdrag fra Charlotte Riise sin spalte «Fire på Ad Fontes», hvor tidligere Ad fontes-leder Mikkel Andreas Eriksen er en av de spurte.

Oppvekst

I Atrium 1/2012 kom det en oppdatering av det første året med drift under tittelen “Frå sped barndom til pubertal ungdom”, skrevet av studentkaféens første leder, Tor Sivertsen Prestegard:

Den 14. mars 2011 opna Ad fontes for fyrste gong kjeldene med både rektor, dekan, HF-studentar og andre prominente gjestar. Skjenkeløyvet, løyvd av bystyret, var endeleg på plass og drifta kunne endeleg ta til for fullt. Ad fontes hadde alt helde ope nokre månader før dette, men då med kaffi og te som einaste tilbod for tørre student-ganar. Ei nervepirrande ventetid var over og kranane var opna. Me har hatt eit fantastisk innhaldsrikt fyrste driftsår. […]

Da de i 1995 jublet etter en vellykket HF-fest, var det fordi de håpet at det nå fantes et fast tilbud hvor “HF’ere kan treffes, utveksle fagprat og tullprat og ha det gøy.” Det tok kanskje lenger tid enn de hadde sett for seg, men ved åpningen av Ad fontes i 2011 fikk studenter (og ansatte!) ved Det humanistiske fakultet endelig et eget sted å boltre seg på. Vi i Atrium takker Ad fontes for fem gode år, og ser frem til mange flere!

 

Vi håper å dekke Ad fontes’ historie i fremtiden også, men da trenger vi frivillige skribenter. Har du lyst til å være med å skrive om hva som skjer på det humanistiske fakultet, eller om noe annet? Atrium er alltid på jakt etter engasjerte studenter. Ta kontakt! Send en mail (nettatrium@uib.no) eller kontakt oss på facebook.