UNDER OVERFLATEN: «Er det mer abstrakt?» Elektronisk litteratur på 5 minutter

Skyldes elektronisk litteratur sin beskjedne utbredelse at den er mer abstrakt og krevende enn tradisjonell litteratur?

————————————————————————————————————————————————–———-
UNDER OVERFLATEN er Atriums nye spalte om alt fra popkulturelle emner til aktuelle problemstillinger. Med fokus på kildekritikk og aktualitet ønsker våre skribenter å gå under overflaten på ulike tema. UNDER OVERFLATEN kommer ut den 1. og den 15. i hver måned.

————————————————————————————————————————————————————–

For den usentimentale hentes spørsmålet i overskriften fra radioprogrammet “20 spørsmål” sin vante klassifisering av ordoppgavene.
“Hører det til i dyreriket? …eller er det mer abstrakt?” Begrepet elektronisk litteratur kan kanskje sende faretruende signaler om akkurat det. Risikerer jeg at den elektroniske litteraturen blir for abstrakt for meg? Er det mer arbeidsomt enn den håndgripelige boka av papir? Mer komplisert enn den daglige meme? I dette kjappe dypdykket er målet å stryke skeptikeren med håret, ved å vise frem noen elektroniske verk som heller veier mot det lettfattelige, underholdende og konkrete.

Hva er det så snakk om? Elektronisk litteratur (jf. interaktiv-/ digital historiefortelling, digitalt narrativ) henspeiler på fortellinger som er skapt digitalt; og som derfor eksisterer i digitalisert form. I så måte kan elektronisk litteratur tenkes på som storebroren til internettets remikskultur av mash-ups og memes. Elektronisk litteratur er historiefortelling som er påvirket eller tilvirket etter sin samtids tilgjengelige digitale verktøy eller bruk av meta-data.

Sammenlignet med trykket tekst som må forholde seg til ark og setningers rammer og struktur, kan oppdeling, kryss-kobling og linking av ulike historie-bolker navigeres aktivt av leseren. Litteraturen blir interaktiv både gjennom hvordan leseren påvirker fortellingen, og hvordan fortellingen påvirker lese-prosessen. En historie kan for eksempel kun leses på en 1995 Apple Macintosh. En annen kan gi et ulikt historieforløp for ulike lesere, basert på digital gps-sporing av hvor i verden historien leses fra. Her hjemme utforsker forfatter Frode Grytten digitale begrensninger i egne mikrofortellinger publisert på kontoen @FrodeGrytten på twitter. Med smartmobilenes inntog blir også flere elektroniske verk utformet og publisert i app-form, både for barn og voksne.

 

Skjermdump av tweet fra @FrodeGrytten
Skjermdump av tweet fra @FrodeGrytten

 

When I was President av Alan Bigelow oppleves som et visuelt og grafisk overfall. Verket kobler stormannsgalskap, visjon og popkultur i utsagn som “I met with world leaders and agreed on a plan of unification there are no countries now just people”. Det er et hyperaktivt portrett av en fiktiv, men høyst gjenkjennbar amerikansk presidentmakt, delt inn i 9 sekvenser av ulike politiske sektorer. Den ambisiøse maktutfoldelsen kommer til uttrykk mot bakgrunner som fremstiller ikoniske bygninger for amerikansk politisk administrasjon. Her er det bare å lene seg tilbake, la seg overbevise, og glede seg til sluttsnutten.

A as in Dog er kort historiefortelling skapt av Dan Waber og Marko Niemi. Her benytter kunstnerne serif-karakteristikken av en bokstav til å ligne et dyr sin form eller oppførsel. Tittelen henspeiler for eksempel på at bokstaven «a» kan ligne en sittende hund som veiver med halen. Typologien til den enkelte bokstav benyttes internaktivt og utformer nye minimalistiske og humoristiske formspråk. Dan Waber bruker typologi i flere av sine digitale arbeid, hvor sekvenser av ord eller tekst gis ny mening og alternative lesninger.

The Whale Hunt er en overveldende historie komponert av 3214 bilder. Den hyppige sekvensen av dokumentasjon, samt de mangetallige justeringene på historien som er tilgjengelig for leseren, gjør The Whale Hunt til en forsterket historiefortelling (augmented narrative). Historien fortelles gjennom bildene kunstneren Jonathan Harris tar hvert 5. minutt, av 7 dager med hvaljakt på den arktiske iskappe. Hos eskimoene i Alaska er den sesongavhengige jaktperioden en essensiell del av deres egen historie og kultur, og en nødvendighet for hverdagen.

 

skjermdump fra whalehunt.org.
skjermdump fra whalehunt.org. Kriterie blod. (c) Jonathan Harris

 

Historien forutsetter at du stiller en del tid og tålmodighet til disposisjon hvis du vil gå fortellingen nærmere etter i sømmene. Tidslinjen i seg selv og bildene kan sorteres etter en rekke kriterier som leseren er herre over. Vil du kanskje sortere etter kriteriet om blod i bildet? Hva med en visning som kun viser bilder hvor Jonathan Harris selv er til stede? Eller bilder som kun viser øde snø og is? Justeringene lar deg finne frem til mer personlige historier inne i hovedhistorien; gjennom bilder som viser Harris som tar av seg plagg for plagg i det han skal legge seg til å sove, eller “tomme” bilder som viser ei stue eller et kontor i det jaktens “deltakere” akkurat har tatt steget ut av kameraets rekkevidde.

Høydepunktet kommer til slutt med fangstøyeblikket. Det intenst hvite isødet fylles sakte opp av folk, fangstverktøy og en veldig dyreskrott, som plutselig blir punktert og som flommer isødet over av ildrødt blod.

Faen. Nå har de senket takhøyden igjen. Må huske å kjøpe nye knebeskyttere regnes som en av de første eksemplene av elektronisk litteratur her hjemme. Historien finnes i en novelle av Bringsværd som først ble publisert i brevstil i 1971, som dannet grunnlaget for html-versjonen som trolig ble tilgjort rundt 1996. Verket går fram som en kryss-referert og ordbok med alternative og ofte humoristiske definisjoner til alminnelige ord og uttrykk. Avhengig av hvor langt du leser vil definisjonene danne en historie rundt hvordan alle ordene henger sammen.

 

PROTEIN. Verdimåler. Spiller i internasjonal økonomi samme rolle som gullet gjorde i forrige århundre. (uland).

 

Radiant Copenhagen er et Google Maps-aktig kart over København, med ulike turistdestinasjoner er avmerket i bylandskapet. Destinasjonene er pop-up-vindu med informasjon om hva som gjør hvert sted merkverdig, ettersom byen utvikler seg i takt med naturen, urbanisering og etterhvert overbefolkning. Historiefortellingen stiller spørsmålet om hvordan fremtidsutsiktene som turist i København ser ut. Her møter man en alternativ og ukjent side av København. Bydelen Nørrebro eksisterte nemlig aldri, og under Christiansborg finnes det et voksende antall underjordiske labyrinter. I 2015 legges alle nyheter ned. Dansk Folke TV tar over, som opererer under mottoet “vi får de nyheder vi fortjener”. Kryssreferansene som følger med hver informasjonsrute bidrar til å bygge verkets interne troverdighet opp til et grundig stykke samfunns- og kunstsatire. Flere danske performance-artister og kunstgalleri har vært involvert i arbeidet med Radiant Copenhagen, som ble unnfanget av Anders Bojen og Kristoffer Ørum.

Disse fem digitale verkene representerer kun en promille av bredden innen elektronisk litteratur. De er ganske ulike, og kanskje er ikke litteratur det første som slår deg når du “leser” disse sterkt visuelle fortellingene. I et abstrakt uttrykk ligger et ønske om fremmedgjøring fra kjente former, som i neste omgang skal gi et rom for fri tolkning. Disse digitale historiene er kanskje “fremmedgjort” fra den tradisjonelle litteraturen, men de gjør ikke opplevelsen fremmed fra fortellingen som står i sentrum.

 

Sulten på mer? Sjekk disse samlingene

cowbird.com (Elektronisk historiefortelling alminneliggjort av folk flest. Nettsiden betegnes av flere som motvekten til Facebook. Du kan opprette din egen brukerprofil.)

iloveepoetry.net (Blogg eid av professor Leonardo Flores, som blant annet har undervist i emnet elektronisk litteratur ved UiB i tidligere semester. Flores satte seg til fore å oppdage et nytt elektronisk verk per dag, på bloggen kan du se resultatet.)

Biblioteket for humaniora ved UiB har utstilling ut september om utviklingen av elektronisk litteratur som fagfelt, i samarbeid med forskergruppa for elektronisk litteratur ved UiB.

 

Kilder.
Kristian Bjørkelo. Elektronisk litteratur, publisert på forskning.no
Kristine Hayles. Electronic Literature: what is it?, publisert på eliterature.org.
Christian Yde Frostholm. Et virkelig paralelunivers, publisert på cyf.dk.
elmcip.net
ilovepoetry.com