Ønsker å styre studentpolitikken ved HF

DSC_0640_N
Siri Margrete Kleppe og Birgit Årdalsbakke Mjeldheim stiller til valg som henholdsvis nestleder og leder i HSU etter å ha blitt valgt inn i Studentutvalget torsdag.

Humanistisk studentutvalg (HSU) er det øverste studentpolitiske organet ved Det humanistiske fakultet ved UiB. Torsdag 27. august inviterte de til allmøte for alle studenter ved fakultetet for å avholde valg til verv i organisasjonen.

Få kandidater
Hanne Marte Melhus var eneste person som stilte til valg som leder av Fadderstyret, og ble dermed valgt til å ta over for Pernille Reitan Jensen. Fredrik Kolstad Rongved stilte til gjenvalg som leder av Humanistenes arbeidslivsvalg og ble også valgt som eneste kandidat til vervet.

Det skulle velges fem styremedlemmer til Studentutvalget, men det stilte kun tre kandidater. Siri Margrete Kleppe og Birgit Årdalsbakke Mjeldheim ble gjenvalgt, mens Sigbjørn Løland Torpe ble valgt inn som nytt styremedlem.

De resterende to styremedlemsplassene i Studentutvalget blir utlyst så snart det nye styret er konstituert. Det stilte ingen kandidater til vervet som nestleder og to styremedlemsplasser i Ad fontes. Disse blir også utlyst snarlig.

Ønsker økt kompetanse og publisitet
Leder og nestleder av HSU blir valgt på det konstituerende møtet til Studentutvalget, som avholdes få dager etter allmøtet. Kleppe og Mjeldheim avslørte allerede på allmøtet at de stiller til valg som henholdsvis nestleder og leder av HSU.

Kleppe er tidligere fakultetsrepresentant i Studentparlamentet og fagutvalgsansvarlig i Studentutvalget, mens Mjeldheim har erfaring som leder av Ad fontes og fritt styremedlem i Studentutvalget. Begge mener de har mer å gi i organisasjonen, og søker nå større utfordringer.

– Jeg ønsker å øke kompetansen innad i organisasjonen og få økt publisitet fra og om HSU. Dette kan gjøre det mye enklere å fylle vervene i Studentutvalget og underutvalgene, og gjøre folk klar over arbeidet HSU gjør, sa Mjeldheim etter allmøtet.

HSU består av følgende underutvalg:
Ad fontes
Humanistenes arbeidslivsutvalg (HAU)
Fadderstyret
HF-revyen
Studentutvalget (styret i HSU)

Studentutvalget består nå av følgende:
Birgit Årdalsbakke Mjeldheim (Styremedlem)
Siri Margrete Kleppe (Styremedlem)
Sigbjørn Løland Torpe (Styremedlem)
Fredrik Kolstad Rongved (Leder, Humanistenes arbeidslivsutvalg)
Hans Emil Kvakland (Leder, Ad fontes)
Hanne Marte Melhus (Leder, Fadderstyret)
Audun Aspen (Leder, HF-revyen)
Anders Toft Lothe (Fakultetsstyrerepresentant)
Pernille Reitan Jensen (Fakultetsstyrerepresentant)
Svein-Ingvar Elvik (Fakultetsstyrerepresentant)
Vegard F. Asbjørnsen (Fakultetsrepresentant i SP)