Jeg velger meg april

Det er studentvalg! Hva passer vel bedre enn et dikt om valg?

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!

Bjørnstjerne Bjørnson

Denne måneden har jeg ofte følt trangen til å ta på meg en Bjørnsonsk selvtillit og har hardnakket blåst bort kalenderens lovnader om mai sin ankomst. Jeg har blandet norsk dikterkunst og svensk Røverdatter-vårrop, og latt det ljome «Jeg velger meg april!» på fløyturer.

Jeg har ikke orket å tenke på lesesalen, som trass glimt av bergensk sol alltid klarer å være litt for kald. I april kan jeg velge bort dårlig isolerte grupperom med paradoksalt dårlig luftkvalitet. I april velger jeg bort tanken på skoleeksamens grusomme gjennomslagsark, skrivekrampe og åndenød.

I april velger jeg å gi min stemme til de som seinere skal føre den videre i samtale med rektor ved UiB. Jeg velger de som vil få bukt med gjennomslagspapir, som vil gjøre slik at ingen studenter skal kunne få både B og D på den samme eksamensbesvarelsen, og jeg setter min lit til de studentene som vil jobbe for at studiehverdagen vår skal bli bedre.

Da diktet til Bjørnson ble utgitt i 1866 het det bare «Valg», og jeg synes det passer bra i og med at vårt eget studentvalg har pågått den siste uka, og i skrivende stund kun har knappe 17 timer igjen av seg.

Det er bare i april jeg kan være Bjørnsonsk og rope at jeg velger meg april utover et morgentomt Skansemyren. Ellers i året må jeg ha tiltro til at andre velger for meg, i kraft av at jeg har valgt dem tidligere.

Hvis du er som meg og Bjørnson, og liker valg og valgfrihet, forslår jeg at du bruker stemmeretten din her. Jeg velger meg en bedre studiehverdag!

  • Irene

    Fint skrevet!