Psykoanalysen vurderes nedlagt

På fakultetsstyremøtet for HF 11. september ble det lagt fram forslag om å inndra den eneste faste stillingen i PSANA 101 ved fakultetet, fra 2013. Dette vil i praksis si at faget legges ned.

IMG_9141 - Kopi

– Vi skal kjempe mot dette!

Professorene Per Buvik og Ellen Mortensen er begge på en fagkveld arrangert av Fagutvalg for allmenn litteraturvitenskap, hvor de er med for å være debattanter under temaet «Psykoanalysen og litteratur». Jeg legger frem informasjonen jeg har hentet fra styredokumentet, og spør om jeg har forstått det riktig at stillingen til PSANA 101 og PSANA 201 kommer til å bli inndratt etter nåværende stillingsinnehavers avgang i 2013, og at dette igjen fører til at emnene vil bli lagt ned.

Spørsmålet er knapt ferdig stilt før det kommer kontant fra Mortensen: «Vi skal kjempe mot dette!»

Jeg snakker kort med Per Buvik som uttrykker frustrasjon over det faktum at forslaget kommer uten at noen involverte var informert om det og uten at det var behandlet i Undervisningsutvalget (UUI) ved LLE, og at det dessuten er kritikkverdig at et emne som PSANA blir lagt ned fordi det ses som beleilig fra fakultetsledelsen, på grunn av en avgang.

I styredokumentet er det heller ikke lagt frem noen argumenter for hvorfor emnet bør legges ned, mens Ellen Mortensen kan gi en hel rekke overbevisende argumenter for hvorfor emnet bør videreføres. Hun kan blant annet fortelle av PSANA-emnene er det eneste undervisningstilbudet i psykoanalyse på universitetsnivå i Norge, det er et fritt emne som tas jevnlig av studenter fra andre fakulteter og de er også av de mest populære emnene for utenlandske studenter, da undervisningen foregår på engelsk.  I år er det 23 studenter meldt opp til eksamen, så det er på langt nær et upopulært emne, som burde vurderes nedlagt.

Kjerringa mot strømmen
Fagpresentasjon, LDP1
Kjell Soleim er emneansvarlig i PSANA og ble intervjuet av Atrium i forbindelse med fagpresentasjonen av PSANA 101, som kommer i oktobers papirutgave. Soleim argumenterer for å opprettholde psykoanalyse på universitetet fordi faget fungerer som «kjerringa mot strømmen» – hvor de som flyter med strømmen er de fagene som gir etter for nyliberalistiske effektivitetskrav. Således er de for tiden toneangivende retninger i psykologifaget (spesielt kognitiv psykologi) godt tilpasset slike krav. Her kan psykoanalysen, med begreper som går i motsatt retning av alle slags fremmedgjørende tilpasningskrav, fremstå som et solid alternativ, hevder Soleim.

Hele sakslisten finner du her. For mer informasjon rundt forslaget til fakultetstyret se styresak 49/12 Langsiktig bemanningsplan 2013 – 2017, spesielt s. 16. Saken var ikke oppført på sakslista på forrige fakultetstyremøte, 9. oktober, så man kan regne med at denne saken blir tatt opp igjen i begynnelsen av november. 

  • Ida

    Flott sak! Fint å se at dere er mindre «kosemagasin» og tar tempen på Sydnes!