Forbud mot politisk engasjement?

Tenk om politisk engasjement var forbudt i Norge? Bidra med din underskrift for å hjelpe studenter fra land hvor man blir utsatt for denne uretten!  

Hvordan ville Norge ha vært hvis politisk engasjement var forbudt? Dagens politikere ville ha blitt utvist fra studiene sine. De måtte ha funnet noe annet å brenne for, eller tatt første danskebåt ut av landet. Det kunne vært verre: I dag blir studenter i land som Iran og Zimbabwe truet til taushet, fengslet og utvist for sine meninger. Studenter som arbeider for demokratisk endring blir i autoritære stater oppfattet som en trussel mot det sittende regimet. De som velger å engasjere seg fratas ofte muligheten til å fullføre egen utdanning. Unge mennesker med kunnskap og mot blir fratatt muligheten til å bygge landet sitt.  

  • I Iran har forskningsministeren uttalt at alle som har deltatt i regimekritiske demonstrasjoner vil bli nektet utdanning. 
  • I Colombia ble 14 studenter drept i perioden 2002-2006. 
  • I Zimbabwe har det mellom 2006-2010 vært over 1000 arrestasjoner av studenter og 187 studenter har blitt utvist fra sine lærersteder.
  • I Hviterussland blir aktive studenter stadig puttet i administrativ arrest i 10-15 dager, for så å bli utvist fra lærestedet sitt.

Utvisning er en effektiv måte å stoppe studentengasjement og -organisering på. Studenter som kunne ha blitt morgendagens ledere blir istedenfor tvunget inn i et liv i arbeidsløshet og fattigdom, og mange blir utstøtt fra familiene sine for å ha misbrukt sin mulighet til å ta utdanning. Dette mener Studentens og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norges Studentorganisasjon (NSO) at Norge kan gjøre noe med.

SAIH  vil gi utviste studenter mulighet til å fullføre sin utdanning i Norge. Vil du?

Skriv under oppropet her: http://www.saih.no/Kampanje/index.html

Følg også @Carlivars på Twitter og Facebook. Les mer om Forfulgte studenterOrdningen og Bandet

De som stiller seg bak oppropet er: Den norske UNESCO-kommisjonenNorske PENKristelig Folkeparti UngdomNorsk StudentorganisasjonSosialistisk Ungdom og Pedagogstudentene

Under kan du lese oppropet i sin helhet:

Oppropet

“Vi ønsker at Utenriksdepartementet skal starte en fireårig prøveordning for studenter som har blitt utvist på grunn av sitt politiske engasjement”
Onsdag 26. september 2012

Dette oppropet er satt i gang av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk Studentorganisasjon (NSO), og skal overleveres til Utenriksdepartementet, høsten 2012.

Vi som skriver under oppropet anerkjenner at studenter ofte har en sentral rolle i å kjempe frem demokratiske endringer, og at de av samme grunn er sårbare i mindre demokratiske stater.

  • Vi mener at Norge bør sørge for at studenter som har blitt utvist fra sitt lærested på bakgrunn av sitt engasjement for demokrati og menneskeretter kan fullføre utdanningen sin i Norge.
  • Vi mener at dette er en god måte for Norge å:
  •  sende et signal til autoritære styresmakter om at vi ikke støtter deres undertrykking av studenter
  • vise politisk aktive studenter at de ikke må la seg tie eller skremmes fra å engasjere seg, til tross for at de blir utvist og utsatt for trusler, forfølgelse og vold
  • gi politisk aktive og samtidig sårbare studenter muligheten til å fullføre utdanningen sin og bidra til å forme et verdig liv, til nytte for seg selv og sitt samfunn.