Portrettet

 

Ansikter, ansikter, ansikter. Kjente, ukjente, i alle formater. Portrettbildet brukes i dag som dokumentasjon, identifikasjon, kunst og kommersielt.

Portrettet har en omfattende historie fra kunsthistorien, først som malt bilde og senere som fotografisk avbildning. For de fleste vil nok portrettet være synonymt med modellikhet, men dette er ikke alltid like fremtredende, i det minste ikke den ytre likheten. Noen portrettører har valg å fokusere på modellenes personlige egenskaper fremfor fysiske trekk. Selv bilder kan for eksempel gi informasjon om personens rang og status, men kan også ha en bestemt retorikk for formidlingen. Ser man eksempelvis på portretter av Jomfru Maria i katolsk tradisjon, er det de religiøse aspektene som er hovedtema – ikke om dette er slik Maria skal ha sett ut. Som en følge av menneskets høye status i det kristne verdensbildet, har portrettkunsten tidvis blitt ansett som guddommelig.

Kanskje er det menneskets behov for guddommeliggjøring som er hovedgrunnen til at vi alle ønsker å ha et portrettbilde av oss selv? Portrettbildet har en lang historie som medium også her til lands. Peter Larsen og Sigrid Lien skriver i Norsk Fotohistorie at det i Norge var vanlig med omreisende portrettmalere frem til midten av 1800 tallet – deretter overtok daguerreotypistene og fotografene avbildningen av det norske folk. Med innføringen av visittkortportrettene, som betydde at man kunne lage flere bilder samtidig, fikk man også en demokratisering av portrettfotografiet, slik at flere kunne benytte seg av denne nye formen for avbildning.

Demokratiseringsprosessen kan sies å ha fortsatt, og på midten av 1900-tallet ble det mer og mer vanlig å eie et eget fotoapparat. I samme periode vokste også bruken av fotografiet som metode i blant annet forskningsøyemed. Hva teoretikere innenfor visuell kultur kaller fotoets iboende indeksikalitet, altså årsakssammenhengen med det avfotograferte, har lagt grunnlag for en sammenknytning mellom fotografi og virkelighet. Dette gjelder også i høyeste grad portrettet, der et portrettbilde fungerer som en identifikasjonsmetode i flere sammenhenger. I evolusjonens tidsalder kunne identifiseringen av ansiktet knyttes til både intelligens og skurkeatferd!

Om våre studentkort har slike iboende egenskaper håper jeg for guds skyld ikke, men det er med de mange andre kortene i lommeboken med og peker på hvor viktig portrettbildet er, også i dag.

I Atriums fotogruppe Ikon har vi hatt portrettbildet som tema, og fotoserien viser hvordan vi har løst den oppgaven.

 

no images were found